Bright Ideas challenge groep 8

Groep 8 van basisschool De Muldershof in Beek en Donk gaat een bijdrage leveren aan een schoner, zuiniger en slimmer leven in 2050. De leerlingen gaan nadenken over oplossingen voor drie uitdagingen: anders wonen, anders verplaatsen en anders produceren. Kinderen werken in teams aan deze challenge. Het ontwerpend leren is een vorm van Brainport Onderwijs.