Budget Integrale veiligheid Peelland

0
2

De gemeenteraad van Laarbeek zal bij de begrotingsbehandeling 2021 worden gevraagd om met ingang van 2021 een structureel budget beschikbaar te stellen ter uitvoering van het Integrale veiligheid en ondermijningplan Peelland ( 23.000 euro per jaar). De kosten voor 2020 worden ten laste gebracht van het P-budget.