Budget Integrale veiligheid Peelland

De gemeenteraad van Laarbeek zal bij de begrotingsbehandeling 2021 worden gevraagd om met ingang van 2021 een structureel budget beschikbaar te stellen ter uitvoering van het Integrale veiligheid en ondermijningplan Peelland ( 23.000 euro per jaar). De kosten voor 2020 worden ten laste gebracht van het P-budget.