0.9 C
Beek en Donk
zondag, februari 28, 2021

Laarbeek

Laarbeek ontwaakt uit winterdip

Zo plotseling als de winter kwam, verdween die weer, en zo snel kwam ook het lentegevoel. Ook in Laarbeek maakten sneeuw en ijs in een oogwenk plaats voor krokussen en sneeuwklokjes. Gekwinkeleer van vogeltjes, spelende jeugd, een paar 'Sara's' op pad en ’t laatste snoeiwerk wordt afgerond....

Politiek bij Omroep Kontakt

Iedere vrijdag komt een lid van het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek of van de gemeenteraad in het programma Kontakt – Centraal op Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. Het vaste programmaonderdeel 'Gemeentelijke en politieke zaken' wordt uitgezonden tussen 17.00 en...

Cybertalkshow voor ondernemers

Parkmanagement Laarbeek stelt dat digitale ontmoetingen niet meer weg te denken zijn in de huidige maatschappij. Gesteld wordt dat ook in het bedrijfsleven netwerken, organisaties en ondernemers elkaar steeds beter online weten te vinden. Parkmanagement Laarbeek organiseert in regionaal verband op 11 maart van 15:00 tot 16:00...

Nieuwe kijk op water

De drinkwaterbedrijven en waterschappen willen de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen om daarmee nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Zij roepen Rijk, provincies en gemeenten op werk te maken van de noodzakelijke ruimtelijke keuzes in de boven- en ondergrond voor een duurzame leefomgeving. Ook...

Maatvoorschriften Jeurgens Beheer

Het Laarbeekse college heeft besloten om maatwerkvoorschriften voor te stellen voor F.J.A. Jeurgens Beheer BV aan de Vonderweg 4 in Beek en Donk. Het betreft voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 26 februari...

Uitweg Albert Botslaan Lieshout

Het college van Laarbeek heeft toestemming verleend voor de aanleg van een uitweg aan het adres Albert Botslaan 8 in Lieshout. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid vóór 1 april tegen dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor...

Succesvolle bijeenkomst over wonen en vergrijzing

Meer dan zestig Laarbeekse inwoners hebben maandagavond 22 februari deelgenomen aan een digitale bijeenkomst over wonen en vergrijzing. Na een toelichting door de wethouders Monika Slaets en Tonny Meulensteen leidde Henrie Bouwmans de deelnemers door de avond. Men kon stemmen en reageren op stellingen en daarna met...

Aanvulling Afvalstoffenheffing 2019

In februari 2020 is in Laarbeek een aanslagbiljet verzonden van BSOB met onder andere een afrekening van het aantal werkelijke ledigingen van de afvalcontainer(s) (Diftar) in het jaar 2019. Na controle is gebleken dat er geen ledigingen zijn opgenomen van de dagen 1 november en 20 december...

Stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen

Dit jaar zijn er drie dagen waarop gestemd kan worden voor de Tweede Kamerverkiezingen en wel op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart. Maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn er drie plaatsen in Laarbeek waar gestemd kan worden. Dat zijn het gemeentehuis, Koppelstraat 37...

Zandpad Opstal-Wilhelminakanaal

Het zandpad van de Laarweg naar de Opstal in Aarle-Rixtel wordt verplaatst naar de oorspronkelijke plek en gemarkeerd met palen. Het pad is in de loop der jaren verplaatst waardoor de gebruiksgrens afwijkt van de kadastrale grens. Percelen aan de ene kant van het pad zijn daardoor...
Open whatsapp