Laarbeek

Valse e-mails van MijnOverheid in omloop

Waterschap Aa en Maas waarschuwt dat zij meerdere meldingen van inwoners binnen en buiten haar werkgebied heeft ontvangen dat er valse phishing mails in omloop zijn vanuit MijnOverheid. In de e-mail staat dat er een document afkomstig van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen klaar staat in de berichtenbox van MijnOverheid. Het waterschap adviseert niet op deze link uit de e-mail te klikken. Gooi deze weg en log alleen in via de website van MijnOverheid met DigiD.

Aanwijzen parkeerplaats voor elektrische voertuigen

Het college van B&W van Laarbeek heeft het voornemen een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Rubenslaan in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 2 september tot en met vrijdag 14 oktober ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk aan B&W van Laarbeek, mondeling bij het team Ontwikkeling, tel. 0492 – 469 700.

Mariaviering en lichtprocessie in Mariahout

In de O.L.Vrouw van Lourdeskerk in Mariahout wordt maandag 15 augustus een Mariaviering gehouden. De teksten en liederen staan in het teken van Maria. Na de viering is er een lichtprocessie en een afsluiting in de Lourdesgrot. Kaarsen voor de processie liggen achter in de kerk klaar. Bij slecht weer wordt de viering in de kerk gehouden. Na afloop is er op het kerkplein voor iedereen een kopje koffie of thee. De viering begint om 20.00 uur.

Eerste oefenwedstrijd ELI Lieshout

Als voorbereiding op de nieuwe competitie speelt het eerste elftal van voetbalvereniging ELI uit Lieshout zondag 14 augustus een oefenwedstrijd thuis tegen Vessem. Deze wedstrijd op sportpark ’t Luijtelaar begint om 12.00 uur. Deze tegenstander speelt zaterdag 20 augustus weer tegen ELI maar dan in Vessem, aanvang om 18.30 uur. ELI strijdt in de KNVB-beker tegen VOW, Keldonk en Vorstenbossche Boys. Op zondag 4 september speelt zij het eerste bekerduel om 14.30 uur thuis tegen VOW.

De Nacht van de Vleermuis

In veel landen in Europa wordt in het weekend van 26 tot en met 28 augustus aandacht besteed aan vleermuizen. Bij IVN-gebouw De Bimd in Aarle-Rixtel wordt zaterdag 27 augustus de Nacht van de Vleermuis gehouden. Met behulp van een bat-detector wordt op zoek gegaan naar deze handvleugelige zoogdieren. Vleermuizen jagen in de schemer en in de nacht. In Nederland komen 21 soorten voor. In de Europese Unie zijn het beschermde dieren. De avond in De Bimd begint om 20.00 uur.

Kindervakantieactiviteiten

Hoewel er de afgelopen tijd vanuit meerdere organisaties van kindervakantieactiviteiten in Laarbeek en Gemert-Bakel noodkreten luidden over een tekort aan vrijwilligers, lijkt het er niet op dat deze evenementen niet door kunnen gaan. Al een aantal jaren blijkt het steeds lastiger te zijn om voldoende vrijwilligers te vinden die mee willen helpen deze activiteiten tot een goed einde te brengen. Veel kinderen zien uit naar deze traditionele vakantie-activiteit.

Ontwerp Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten

De Laarbeekse raadscommissie Ruimtelijk Domein wordt woensdag 14 september gevraagd een advies te geven over de ongewijzigde vaststelling van het ontwerp Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten in de gemeente Laarbeek. In 2021 is door de gemeenteraad de geactualiseerde archeologische beleidskaart vastgesteld. Deze kaart heeft als doel de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

IVN Laarbeek start met cursus Natuurouder

Bij IVN Laarbeek gaat bij voldoende aanmeldingen binnenkort de cursus Natuurouder van start. Dit is een uitgebreide cursus over de inzet van volwassenen bij het begeleiden van basisschoolkinderen in de natuur. Natuurouders ondersteunen de leerkrachten bij de biologielessen buiten in de natuur. De cursus start op woensdagavond 14 september. De drie woensdagavonden zijn van 19.45 uur tot 22.00 uur, de twee zaterdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie op ivnlaarbeek.nl.

Noodzaak aanvoeren water met blauwalg

Waterschap Aa en Maas vindt steeds vaker blauwalgen in het water. Omdat op veel plekken sloten en beken droog dreigen te vallen wordt extra water ingelaten. Noodgedwongen vaak afkomstig uit de Brabantse kanalen en de Maas waar zich momenteel ook blauwalg bevindt. Het waterschap zegt echter dat het belangrijk is om toch oppervlaktewater in haar watersysteem aan te blijven voeren om zoveel mogelijk negatieve effecten te voorkomen. Dit heeft verschillende redenen zoals de ecologische waterkwaliteit en bescherming van oevers en dieren.

Open Bedrijvendag Laarbeek

De Open Bedrijvendag Laarbeek komt terug en wel op zaterdag 15 oktober. Tijdens dit evenement kunnen mensen tussen 10.00 en 15.00 uur kennismaken met Laarbeekse bedrijven. Zij kunnen een kijkje nemen achter de schermen bij bedrijven waar doorgaans de deuren gesloten zijn. Deze dag biedt kansen voor werkzoekenden en aan mensen die willen zien wat Laarbeek in huis heeft. Dit jaar zijn samenwerkingen aangegaan met diverse grote scholen en partners in de omgeving. Bedrijven kunnen zich voor deze dag aanmelden via openbedrijvendaglaarbeek.nl.