Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018

0
49

In het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018, dat in 2019 in Laarbeek is uitgevoerd, is naar voren gekomen dat het merendeel van de cliënten aangaf snel te worden geholpen. Ze zijn tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en dit stelt hen beter in staat de dingen te doen die ze willen doen. De gemeente Laarbeek had 862 vragenlijsten verstuurd waarvan er 397 ingevuld geretourneerd werden. De respons is daarmee 46%. De uitkomsten zijn positief en komen overwegend overeen met het landelijk gemiddelde.