College heeft geen neveninkomsten te verrekenen

0
1

Op basis van de adviezen van het ministerie van BZK moet worden besloten of de neveninkomsten van politieke ambtsdragers al dan niet verrekend moeten worden met de bezoldiging. Het College van de gemeente Laarbeek stelt vast dat, op basis van de opgave van de neveninkomsten, er over 2019 geen neveninkomsten zijn van het college van B & W die voor verrekening in aanmerking komen.