Compensatie verminderde vrijstellingen

Bij de vermindering van het aantal ledigingen van restafvalcontainers eind 2018 is in Laarbeek ook het aantal containers verminderd dat vrijgesteld wordt van afvalstoffenheffing vanwege medische redenen. Onbedoeld, want voor inwoners met een medische verklaring is het lastig hun afval te minderen. Inwoners van Laarbeek die vanwege medische redenen vrijstelling krijgen voor een aantal ledigingen van hun restafvalcontainer worden daarom financieel gecompenseerd voor het verminderde aantal vrijstellingen in 2019 en 2020.