Concept Woonvisie 2022-2026 ter inzage

0
61

De gemeente Laarbeek heeft na gesprekken met belangstellenden over woonwensen in Laarbeek een concept Woonvisie 2022-2026 opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke speerpunten de gemeente stelt om het woonbeleid in die periode verder gestalte te geven. Van 10 november tot 6 december kunnen belangstellenden inzage krijgen in de concept Woonvisie en hierop reageren. De Woonvisie wordt in januari 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Raadpleeg voor meer informatie de gemeentelijke website. Bron: Gemeente Laarbeek.