Coronakosten Laarbeek 2021

0
63
Logo Corona

Het college van Laarbeek heeft de reeds gemaakte lasten die aan corona zijn te relateren, maar nog niet gedekt zijn, uit het coronabudget vastgesteld. De gemeente heeft diverse corona-gerelateerde uitgaven verricht waarbij nog niet bij alle uitgaven is besloten dat deze gedekt mogen worden uit het coronabudget. Door dit voorstel wordt dit gecorrigeerd en wordt tevens besloten om overige gelijksoortige uitgaven, die nog tot het jaareinde volgen, ook na afstemming met de wethouder financiën gedekt mogen worden uit het coronabudget.