Coronasteun voor culturele instellingen

Negentien Brabantse culturele instellingen krijgen steun van Noord-Brabant uit de gelden die bestemd zijn voor coronasteun. In totaal wordt 1,3 miljoen aan provinciale subsidie gegeven. Het steunpakket voor cultuur is onderdeel van een breed provinciaal pakket aan maatregelen rondom de coronacrisis.Ook de gemeenten waar de betreffende instellingen gevestigd zijn dragen bij. De instellingen in de regio (i.c. in Helmond) die steun krijgen: de Cacaofabriek 30.181 euro; Het Speelhuis 26.600 euro; Museum Helmond 10.763.