Cybercriminaliteit in onze regio gedaald

0
41

Hoewel de cybercriminaliteit in Noord-Brabant in de eerste negen maanden van dit jaar met 28,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is toegenomen, is in onze regio een daling waarneembaar. Volgens de meest recente politiecijfers zijn onder de dalende gemeenten: Laarbeek (van 4 naar 3), Gemert-Bakel (van 6 naar 3), Helmond (van 33 naar 15) en Meierijstad (van 31 naar 23 meldingen). Het landelijk aantal cybercrimemeldingen is in 2021 na negen maanden al op het niveau van heel 2020. Bron: VPNGids.nl