Cybertalkshow voor ondernemers

0
97

Parkmanagement Laarbeek stelt dat digitale ontmoetingen niet meer weg te denken zijn in de huidige maatschappij. Gesteld wordt dat ook in het bedrijfsleven netwerken, organisaties en ondernemers elkaar steeds beter online weten te vinden. Parkmanagement Laarbeek organiseert in regionaal verband op 11 maart van 15:00 tot 16:00 uur een digitale bijeenkomst met als thema cybercrime: data- en computercriminaliteit. Na aanmelding kan geprofiteerd worden van de ervaringen en tips van de tafelgasten, waaronder een Laarbeekse ondernemer.