Dank voor Keldonkse ondernemersvereniging

0
43

Het project ‘Keldonk in de bloemen’, een initiatief van de Keldonkse Dorpsraad, werd vijf jaar lang ondersteund door de Keldonkse Ondernemersvereniging. Vrijwilligers hingen jaarlijks bloembakken aan de lantaarnpalen in de dorpskern en geraniums bij de komborden. Zaterdag werd de ondernemersvereniging bedankt voor deze steun omdat aan de sponsoring een eind kwam. Met de financiële bijdrage van de ondernemers kunnen echter extra stappen in het groenbeheer gezet worden. De gemeente keert de bespaarde onderhoudskosten jaarlijks uit zodat er volgend jaar weer geraniums komen te hangen.