De Liesvelden 10 jaar

0
165

Tijdens het 10-jarig bestaan van zorgboerderij De Liesvelden in Beek en Donk is de overdekte beweegtuin officieel geopend. Deze handeling werd verricht door burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek samen met cliënt Kees Verheijen. Van der Meijden wees in zijn toespraak op het belang van bewegen en structuur voor ouderen. Jan Ernest, vrijwilliger van het eerste uur, werd in de bloemetjes gezet.