Deelname aan project Regioplatform VTE

Vanuit het Innovatiehuis De Peel wordt een Peelbreed platform voor vrijetijdseconomie opgericht: het Project Regioplatform VTE. Het college van B&W van Laarbeek besluit hieraan deel te nemen. Verder is besloten hiervoor 9.600 euro beschikbaar te stellen en dat bedrag ten laste te brengen van het budget Economische Aangelegenheden. Ten slotte wordt wethouder Henk van Moorsel van de gemeente Asten gemandateerd om de offerte van InsidersOnline voor het Peelplatform te ondertekenen.