Dementievriendelijk Meierijstad wordt gesteund

0
12

De gemeente Meierijstad gaat jaarlijks vierduizend euro subsidie geven aan de Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad. DVG Meierijstad is volledig afhankelijk van giften van derden. De stichting besteedt het geld aan voorlichting en informatie over dementie en wil bereiken dat mensen met dementie op hun eigen wijze mee kunnen doen aan onze samenleving. De stichting ondersteunt ook mantelzorgers. De projecten ’Dementheek’ , ‘Levensboeken’, ‘Kwiekroute’, ‘Muziek op Maat’, ‘Dementiebrillen’ en het ‘Atelier Bijzonder Ontmoeten’ zijn voorbeelden van het werk. Daarnaast werkt de stichting samen met diverse partijen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg. Bron: Omroep Meierij.