Diaken Hans Beks overleden

0
192

Het bestuur van de parochie Zalige pater Eustiachius van Lieshout meldt vanmorgen, vrijdag 6 november, opgeschrikt te zijn door het trieste bericht van het plotselinge overlijden van diaken Hans Beks, sinds december 2015 diaken in Laarbeek. Hij heeft zich bijzonder ingezet voor de minderbedeelden in en buiten de parochie. Daarnaast was hij actief om wekelijks diverse vieringen en uitvaarten in de vier dorpskernen te verzorgen. Het parochiebestuur wenst Tineke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht bij dit plotselinge verlies.