Donorregister nieuwe stijl

0
166

Uit de eerste nulmeting van het Donorregister nieuwe stijl blijkt dat de meeste Brabanders een stuk positiever tegenover orgaandonatie staan dan inwoners van Zeeland, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Helmond vormt daarbij een uitzondering omdat daar meer mensen uit andere culturen wonen. Het percentage Brabanders dat heeft vastgelegd na het overlijden donor te willen zijn is 38,2 procent, in Helmond is dit 33 procent. Het percentage Helmonders dat nee zegt tegen donatie is 31 procent, 25 procent heeft niets kenbaar gemaakt. Bron: ED.