Dorpsraad betrokken bij plan ‘Heuvel’

0
47
Frank van Elderen

Dorpsraad Lieshout gaat zitting nemen in een onafhankelijke klankbordgroep die door de gemeente Laarbeek wordt gevormd voor het plan van de revitalisatie van de Heuvel in Lieshout. De klankbordgroep zal uit tien personen bestaan. Frank van Elderen, voorzitter van de Dorpsraad, neemt zelf plaats in de klankbordgroep. Door actief te participeren zal de Dorpsraad Lieshout veel nauwer betrokken zijn bij de ontwikkeling.