Dorpsraad Lieshout digitaal

De leden van Dorpsraad Lieshout houden tijdens de lockdown en nu ook tijdens de avondklok onderling digitaal contact. Daardoor kunnen initiatieven gewoon doorgaan en werken de werkgroepen verder. Er worden voorstellen besproken, verkeerssituaties behandeld, het wonen in Lieshout heeft de aandacht en op sociaal vlak is het project ‘Gemeenschapskracht’ in ontwikkeling. Ook de herontwikkeling van de Heuvel wordt bewaakt. Voor de revitalisering van speelpark Nieuwenhof worden de financiën steeds bijgewerkt en de Dorpsraad is bezig met de oprichting van een klankbordgroep.