Dwangsommen in Lieshout verbeurd

0
75

Op een perceel aan de Beemdkant in Lieshout is een last onder dwangsom opgelegd in het kader van overtredingen op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij vijf hercontroles is gebleken dat de overtredingen niet waren beëindigd. Hiermee zijn dwangsommen verbeurd. Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten om het voornemen te verzenden om de last onder dwangsom in te vorderen.