Een waakvlammetje van hoop…

De Teugelders van Ganzendonck bevriezen ten gevolge van de coronaperikelen (voorlopig tot 31 december 2020) alle activiteiten. Wel bereiden de vrijwilligers als alternatief een aantal carnavalsactiviteiten voor. Ze hopen ‘dat het vuur niet al te gemakkelijk gedoofd wordt, maar als een waakvlammetje blijft branden’. De plannen worden getoetst op haalbaarheid en gezondheidsrisico’s, waarna ze te zijner tijd bij het gemeentebestuur worden neergelegd voor de nodige vergunningen. De vereniging wil een klein waakvlammetje laten branden dat, als corona onder controle is, het carnavalsvuur weer kan laten opvlammen.