Eenbes zoekt ouders die in GMR willen

0
53

Elk jaar worden bij het Eenbes Basisonderwijs verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gehouden. Dit jaar is de datum voor de GMR-verkiezingen vastgesteld op 20 april. Op maandag 11 mei worden de nieuwe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad-leden voor schooljaar 2020-2021 benoemd. De GMR van de Eenbes is voor komend schooljaar op zoek naar vier enthousiaste ouders/verzorgers die mee willen denken en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs. De GMR heeft veertien zetels (plaatsen) beschikbaar. Zeven zetels voor de ouders (de oudergeleding) en zeven zetels voor de medewerkers (de personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de GMR is drie jaar. Gegadigden moeten zich voor 8 april aanmelden.