Eenmalige subsidie Stichting Zelfhulp

Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost Brabant was opgenomen in het subsidieprogramma 2016-2019 van Laarbeek. Met het vaststellen van de begroting van 2019 is de subsidie voor Stichting Zelfhulp geschrapt. In 2019 is echter wel subsidie verstrekt aan stichting Zelfhulp. Aangezien in de communicatie geen duidelijkheid is verschaft over het schrappen van de subsidie wordt geadviseerd nu een eenmalige subsidie te verlenen. Burgemeester en wethouders van Laarbeek stemmen in met een eenmalige subsidie van 3.361 euro voor Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost Brabant.