Eindrapport evaluatie GR Senzer

Het Algemeen Bestuur van Laarbeek heeft in september in het eindrapport van bureau Berenschot de evaluatie van Senzer aan de orde gesteld. In het eindrapport is de algehele conclusie dat GR Senzer een buitengewoon goed presterend werkbedrijf is en een belangrijke publieke waarde levert. Op dit moment wordt een positioneringsnotie opgesteld. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt de gemeenteraden gevraagd hierop een zienswijze te geven. Ter voorbereiding wordt medio december in Laarbeek een raadsbijeenkomst gepland.