Enquête Laarbeekse ondernemers

Logo Parkmanagement laarbeek

Om de bedrijventerreinen in Laarbeek schoon, veilig en heel te houden wordt door stichting Parkmanagement Laarbeek, de gemeente, politie en brandweer blijvend samengewerkt. Door deze samenwerking kunnen de bedrijventerreinen in het bezit blijven van het keurmerk ‘Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen’. Om dat keurmerk daadwerkelijk te behouden wordt er onder de ondernemers een enquête gehouden. Daarmee kunnen zij invloed uitoefenen op de maatregelen die de komende drie jaar genomen worden. Voor eventuele vragen kan men contact opnemen via [email protected]