Enquête over onderwijs op afstand

Veel scholen zijn er in alle drukte niet toegekomen om na de eerste coronaperiode het thuisonderwijs met ouders en teams te evalueren. Een werkgroep van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) neemt dit werk bij de scholen uit handen. Samen met de staf van Eenbes basisonderwijs is een enquête opgesteld met 25 vragen over welzijn, communicatie, livestream, onderwijs en overig. Daaruit zal blijken wat werkt en wat beter kan. De enquête wordt binnenkort via de mail naar de ouders verzonden.