Evaluatie samenwerking Laarbeek en Gemert-Bakel

Sinds 2008 werken de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel samen ter verbetering van de dienstverlening, de continuïteit van de processen en het omgaan met de beschikbare middelen. Dit heeft geleid tot intergemeentelijke teams. De werking van de intergemeentelijke regeling en de daarop gebaseerde dienstverleningsovereenkomst wordt iedere twee jaar geëvalueerd. Het college van Laarbeek stemt in met het uitvoeren van een evaluatieonderzoek door Arena Consulting voor hun gemeente à raison van 16.000 euro en stelt vast dat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het onderzoek.