Evaluatie samenwerking Laarbeek met Gemert-Bakel

0
71

Laarbeek en Gemert-Bakel werken sinds 2008 samen met hun bedrijfsvoering. Die samenwerking is, na een klantwaardering in 2017, in 2020 meer bestuurlijk geëvalueerd. Volgens de gemeenten blijkt dat de intergemeentelijke samenwerking wordt gewaardeerd en meerwaarde heeft. Op basis van het onderzoeksrapport ‘Samen in bedrijf’ van Arena Consulting wil men komen tot een herziening van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) opdat deze voldoet aan de huidige tijd én recht doet aan de overwegingen die destijds hebben geleid tot het formaliseren van de GR.