Experiment raad Gemert-Bakel

De gemeenteraad van Gemert-Bakel gaat 30 april experimenteren met een ‘hybride’ vergadervorm. Dit betekent dat een minimale meerderheid van de raad, in dit geval twaalf raadsleden, ’s morgens in het gemeentehuis na de opening van de vergadering de presentielijst tekent en de voorzitter de ‘vergadering’ vervolgens schorst. ’s Avonds wordt die vergadering voortgezet met vijf fractievoorzitters of raadsleden die elk een fractie vertegenwoordigen. De overige raadsleden kunnen de vergadering online volgen en digitaal overleggen. Bron: ED.