Exploitatievergunning Piet van Thielplein

0
40

Er wordt door de gemeente Laarbeek een exploitatievergunning verleend voor de horeca-inrichting aan het Piet van Thielplein 10 in Beek en Donk. Daarmee komt de horecavergunning van 12 september 2017 te vervallen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit tot 7 april een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek t.a.v. de burgemeester.