Extra geld gemeenten naar Senzer

Om de begroting van werkbedrijf Senzer tot en met 2023 sluitend te krijgen zijn de Peelgemeenten en Helmond de komende jaren vier miljoen euro extra kwijt. Senzer heeft in zijn begroting voor 2022 en 2023 een rijksbijdrage van twee miljoen euro opgenomen voor de mensen die het met loonkostensubsidie aan het werk krijgt. Maar of en wanneer het geld er ook komt is nog onzeker. De colleges van de deelnemende gemeenten willen het tekort bijpassen. Dat komt voor Laarbeek tot en met 2023 neer op ruim 92.000 euro en voor Gemert-Bakel op ruim 158.000 euro. Voorzitter van het algemeen bestuur van Senzer wethouder Erik de Vries en Senzer-directeur Marion van Limpt gaan ervan uit dat de extra rijksgelden er wel komen. Bron: ED.