Extra-gelden voor bestrijding armoede en schulden

0
68
Wethouder Monika Slaets

Als toelichting op de begroting van de gemeente Laarbeek voor 2022 deelde wethouder Slaets mede dat er 20.000 euro extra wordt uitgetrokken om armoede, schulden en minimabeleid een impuls te geven. Een vroege signalering en bestrijding van armoede bij kinderen krijgen hierbij prioriteit. Ervaringsdeskundigen helpen daarbij. Wethouder Briels lichtte toe dat er volgend jaar nog meer in preventie bij de jeugdzorg wordt geïnvesteerd. Er komt een kwalitatieve en kwantitatieve impuls op dat gebied met een sleutelrol voor het Sociaal Team Laarbeek.