Extra krediet bodemsanering

0
57

Door grondonderzoeken zijn er ernstige verontreinigingen van zinkassen aangetoond in de Pater Vogelsstraat, de Hubertusweg en gedeeltelijk de Kerkstraat in Beek en Donk. Om de sanering mogelijk te maken wordt de gemeenteraad een extra krediet gevraagd. Het college van B&W van de gemeente Laarbeek besluit tot een volledige sanering van die bodemverontreiniging. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn ad 370.000 euro worden gedekt uit de voorziening riool.