Extra krediet Nieuwe Erven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek deelt de raad mee dat er als gevolg van de extreme weersomstandigheden op het einde van de winter een aantal maatregelen genomen is om de werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie van de Nieuwe Erven door te kunnen laten gaan. Dit heeft geleid tot een kredietoverschrijding. De raad wordt daarom verzocht een extra krediet beschikbaar te stellen van 64.000 euro.