Extra oriëntatietijd aankomende studenten

Aankomende studenten mogen een maand langer doen over hun studiekeuze nu de deadline voor inschrijving zowel in het hoger onderwijs (hbo, wo) als het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is verzet naar 1 mei 2021. Vanwege de corona-beperkingen is de studie-oriëntatie moeilijker, aangezien de normale open dagen en fysieke kennismakingen veelal niet door kunnen gaan.