Financiële ondersteuning Laarbeek

Ouders die getroffen worden door de problemen met de kinderopvangtoeslag kunnen daarvoor door de Belastingdienst/Toeslagen financieel worden gecompenseerd. Als deze compensatie niet voldoende is of wie hulp en ondersteuning wil omdat er problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en opvoeding, kan contact opnemen met het Sociaal Team Laarbeek, tel. 0492 469 707 of per e-mail [email protected] De gemeente Laarbeek ondersteunt iedereen bij problemen met geld.