Flexwoningen Bolst komen er toch

0
50

Ondanks boze brieven van omwonenden zet de gemeente Meierijstad de bouw van 27 flexwoningen in de omgeving van de Bolst in Erp door. Het een aantal weken geleden openbaar gemaakte plan leverde direct brieven van omwonenden op die daar tegen zijn. De bezwaarmakers schreven dat ze best begrijpen dat er in de samenleving ruimte moet zijn voor sociale woningbouw, maar ze vinden 27 flexwoningen in hun dorp veel te veel. Erp zou niet genoeg voorzieningen hebben voor zoveel extra mensen. Bron: Omroep Meierij.