Forse toename WOZ bezwaarschriften

De gemeente Laarbeek meldt in een raadsbrief dat het aantal WOZ bezwaarschriften flink is gestegen. Het gaat dan vooral om de bezwaarschriften die via bemiddelingsbureaus zijn ingediend op no cure, no pay basis. Het doel was om die belastingplichtigen tegemoet te komen in de kosten die men moet maken om deskundigen in te schakelen voor het maken van een bezwaarschrift. De stijging van de bezwaren heeft een forse financiële impact op zowel de personele inzet als de proceskosten van Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB).