Geboortebos komt tegen IVN-terrein

Het college van B&W van Laarbeek informeerde de gemeenteraad over de stand van zaken rond de realisatie van een geboortebos. Daarvoor had de gemeente eerst een perceel nabij de Laarweg in Aarle-Rixtel op het oog. Later kwam er een perceel tegen het IVN-terrein in beeld. Omdat deze locatie gunstiger geacht wordt, is nu daarvoor gekozen. Het perceel nabij de Laarweg wordt ook met bos aangeplant. De kosten daarvan en het faciliteren van de stichting geboortebos bij hun opstart worden geschat op 5.000 euro.