Gecombineerde handhavingsactie Laarbeek

0
70

Op zaterdagmorgen 27 maart was er een gezamenlijke handhavingsactie in Laarbeek. De betrokken instanties bezochten locaties in het Laarbeekse buitengebied en voerden controles uit in de vier dorpskernen. De belangrijkste opbrengsten: Bosperceel strijdig in gebruik -> verder onderzoek volgt; Mogelijk illegale bebouwing -> verder onderzoek volgt; Illegale bewoning arbeidsmigranten; Bedrijfsmatige activiteiten zonder vergunning; Honden zonder registratie; Activiteiten strijdig met het bestemmingsplan/detailhandel; Stroperij. Verder zijn er in alle kernen diverse overtredingen geconstateerd, zoals loslopende honden, fout parkeren en illegale (afval)dumping.