Geen drie procent verhoging ozb Laarbeek

0
77

Burgemeester en wethouders van Laarbeek boden de gemeenteraad gisteravond de begroting 2022 aan. Een begroting met een positief resultaat, ook voor de komende jaren; een gezonde basis voor de toekomst. Volgens wethouder Meulensteen geeft een verantwoord financieel beleid in de afgelopen jaren nu de ruimte om extra te investeren zonder dat de lasten voor inwoners van Laarbeek stijgen. Het eerdere besluit om de OZB jaarlijks met drie procent te verhogen wordt teruggedraaid; tot en met 2025 stijgt de OZB enkel met een inflatiecorrectie.