Geen handhavend optreden Roeklaan

0
75

In juni 2021 is aangegeven dat het college van de gemeente Laarbeek voornemens is om handhavend op te treden tegen permanente bewoning van een bijgebouw aan de Roeklaan in Lieshout. Door de zienswijze die daartegen namens de eigenaar is ingediend, en nader onderzoek, is volgens dat college gebleken dat er geen grond bestaat voor handhavend optreden. Er wordt afgezien van handhavend optreden omdat het bewonen van de weekendwoning niet in strijd is met het bestemmingsplan.