Geen handhaving wegens planologisch strijdig gebruik

Bij de gemeente Laarbeek is een verzoek om handhaving ingediend wegens planologisch strijdig gebruik op een perceel aan de Bosscheweg te Aarle-Rixtel. Het college is voornemens dit besluit af te wijzen; volgens dat college is er geen sprake van planologisch strijdig gebruik.