Geen illegale bomenkap meer in Laarbeek

0
105
Foto door Matthias Groeneveld via Pexels

De gemeente Laarbeek gaat een stevig gesprek aan met mensen die illegaal een boom hebben gekapt. Mensen die geen goede reden hebben om een boom te kappen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd door de gemeente. Daarnaast kan een herplantplicht worden opgedragen. Volgens burgemeester Van der Meijden mag het kappen zonder vergunning niet en Laarbeek wil een groene gemeente blijven. Bomenkappers aan de Wolfsputten en aan de Kasteelweg worden uitgenodigd voor een gesprek. Bron: ED.