Geen kikkerdril vangen

0
175

Jaarlijks is er in het natuurgebiedje bij de Goorloop achter De Wingerd in Donk een kikkerconcert te horen. Veel kikkers en padden leggen hun dril in de slootjes en poelen daar. Maar sinds kinderen vorig jaar vanwege de corona-epidemie thuisbleven gingen zij kikkerdril vangen. Het gevolg was dat er geen kikkers meer waren bij de Goorloop. Dit herhaalde zich ook dit jaar weer en voormalig IVN-gids Cor van de Griendt heeft de kinderen uitgelegd dat zij de kikkerdril met rust moeten laten.