Geen Laarbeeks Peil

Wellicht ten overvloede, net als alle andere evenementen, gaat ook het Laarbeeks Peil niet door. Deze bijeenkomst stond gepland op 12 mei. Na deze coronacrisis zal de organisatie weer bij elkaar komen om het vervolg van het Laarbeeks Peil te bespreken. Tot die tijd wensen we u allen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. We duimen ervoor dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. Namens de organisatie, de Mooi Laarbeek krant, Ondernemersvereniging VIER en Omroep Kontakt.