Geen netwerkruimte meer voor zonnepanelen

0
38

Partij Nieuw Laarbeek heeft het Laarbeeks college vragen gesteld over signalen die mensen te horen kregen dat zij door Enexis worden tegengehouden in hun plannen om zonnepanelen op b.v. bestaande stallen te leggen. Het betreft enkele honderden panelen en geen grootschalige zonneparken. Het ontbreekt volgens Enexis aan netwerkcapaciteit. Maar volgens PNL is kortgeleden verteld dat er voorlopig geen ruimte meer is voor nieuwe grootschalige zonneparken. Daarbij was niet duidelijk dat kleinere initiatieven ook niet meer mogen.