Geen nieuwe hectares zonneparken Meierijstad

0
35

Steeds meer inwoners en bedrijven in Meierijstad leggen zonnepanelen op hun daken.Tegelijkertijd zijn er zeven plannen voor zonneparken in voorbereiding. Er is sprake van transportschaarste op het hoofdstation Eerde en op het hoogspanningsnetwerk van Tennet waar Enexis op terug moet leveren. De gemeente Meierijstad acht het belangrijk dat er voldoende ruimte is en blijft om zon op dak aan te sluiten op het electriciteitsnetwerk en heeft daarom besloten dit jaar geen nieuwe hectares meer uit te geven voor duurzame opwek van zonne-energie op land. Bron: Gemeente Meierijstad.