Geen nieuwe wethouder voor mevrouw Buter

Greet Buter wordt na haar vertrek uit het college van Laarbeek niet vervangen. De portefeuille wordt verdeeld over de andere collegeleden. Daarmee levert de Partij van de Arbeid voor de resterende periode van ongeveer één jaar geen nieuwe wethouder. De PvdA blijft niettemin volwaardig deelnemen aan de coalitie. Partijvoorzitter Gäby Vereijken geeft aan voor de volle 100% achter het coalitieprogramma te staan en ziet voldoende kansen om hun links geluid te kunnen laten horen.