Geen parkeerverbod Torenakkerweg

0
52

De gemeente Laarbeek heeft het voorstel voor een parkeerverbod aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel ingetrokken. Het parkeerverbod zou komen bij de toegang van koekfabriek Jeurgens zodat het vrachtverkeer gemakkelijker kon in- en uitrijden. Op 2 februari heeft het college ingestemd met het voornemen tot het instellen van een parkeerverbod. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse zienswijzen ingekomen die aanleiding geven tot het afzien van het nemen van het definitieve verkeersbesluit.